Välkommen till Grödinge Nya Bygdegårdsförening!

Föreningen bildades 1936 och hette då Grödinge Bygdegårdsförening UPA. Det var framför allt kvinnorna i socknen som var drivande för att få till en bygdegård. Bygdegården invigdes 1938.

Gammal

Föreningen bildades som en andelsförening och andelsägare blev man genom penninggåvor, materialgåvor eller genom att bidraga med dagsverken. Detta var grundplåten till att bygdegården kunde byggas.

År 1984 genomgick bygdegården en genomgripande renovering och ombyggnad för att bli en modern fest, samlings, konferens och teaterlokal.

renovering1983-84_4215   

renovering1983-84_2213

renovering1983-84_1212

   

År 2011 beslutades att ombilda föreningen till en medlemsförening, en förening som mer motsvarar dagens behov. Föreningens namn blev Grödinge Nya Bygdegårdsförening. Föreningen är öppen för privatpersoner, organisationer och företag alla är välkomna som medlemmar.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens och bygdegårdens verksamhet och aktiviteter. För att bevara bygdegården som attraktiv fest- och möteslokal behöver vi bli fler som hjälps åt med aktiviteter.

Föreningen är medlem av Bygdegårdarnas Riksförbund och har representation i dess underavdelning Stockholms Läns Bygdegårdsdistrikt.

Bli medlem

Alla föreningar, och så även vi är mycket beroende av dig som medlem. Alla är välkomna såväl företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.
Det gäller dels som besökare på våra arrangemang, även som hyresgäst av vår fest-, konferens- och möteslokal.
Ditt ekonomiska tillskott i form av medlemsavgift är avgörande för att driva bygdegården och att kunna hålla den i ett gott skick.
Vi ser gärna att Du är villig att delta i föreningsarbetet och i våra arrangemang.
Vi vill tillsammans med Er stå för en levande och attraktiv bygdegård.

Vill du veta mer om vår förening och våra kommande aktiviteter eller om du vill bli medlem är du välkommen att kontakta vår ordförande Herbert Falk tel: 0708202325 eller vår kassör Christina Leander tel: 070 239 9 251.
Du når oss även via mejl info@grodingebygdegard.se

Inbetalning av medlemsavgift görs via bankgiro 5482-1418 eller swish 123 633 48 17. Årsavgiften är 150.- kr för 1:a familjemedlem och 125.- för följande familjemedlem. Medlemsavgiften för företag, organisationer och föreningar är 275:-
Som medlem erbjuds du 10% rabatt på lokalhyran.

Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalning.

Välkommen till Grödinge Nya Bygdegårdsförening!