Kontaktpersoner Grödinge Bygdegård

Befattning Namn Telefon E-post
Ordförande Herbert Falk  070-8202325 info@grodingebygdegard.se
Sekreterare Margareta Brolin 073-1572005
Kassör Christina Leander 070-23 99 251
Ledamot Sven-Erik Stenervall 08-530 240 30
Ledamot Annika Lingander 0709-104385
Ersättare Sarah Stridh 076-844 76 39
Ersättare Vakant

Bokning av lokalen:
Annika Lingander tel 0709/10 43 85
Mailadressen till bokning/uthyrning och övriga ärenden: bokning@grodingebygdegard.se

Vi är anslutna till: Bygdegårdarnas riksförbund