Kontaktpersoner Grödinge Bygdegård

Befattning Namn Telefon E-post
Ordförande Herbert Falk  070-8202325 info@grodingebygdegard.se
Sekreterare Margareta Brolin 08- 530 420 09
Kassör Christina Leander 070-23 99 251
Ledamot Birgit Johansson 08-530 254 32
Ledamot Birgitta Herbst 08-530 254 82
Ersättare Vakant
Ersättare Sven-Erik Stenervall 08-530 240 30
Vaktmästare Knud Ipsen 073-578 55 91

Bokning av lokalen:
Annika Lingander tel 0709/10 43 85
Mailadressen till bokning/uthyrning och övriga ärenden: bokning@grodingebygdegard.se

Vi är anslutna till: Bygdegårdarnas riksförbund