Kontaktpersoner Grödinge Bygdegård

Befattning Namn Telefon E-post
Ordförande Herbert Falk  070-8202325 info@grodingebygdegard.se
Sekreterare Margareta Brolin 073-1572005
Kassör Christina Leander 070-23 99 251
Ledamot Sven-Erik Stenervall 08-530 240 30
Ledamot Sarah Stridh 076-844 76 39
Suppleant Gunilla Carlsson
Suppleant Jan Svensson

Bokning av lokalen:
Mailadressen till bokning/uthyrning och övriga ärenden: bokning@grodingebygdegard.se

Vi är anslutna till: Bygdegårdarnas riksförbund